• Spec-Hall

  Spec-Hall

  Witamy!

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą kontenerów z płyt warstwowych: biurowych, budowlanych, sanitarnych oraz zespołów kontenerów do trzech kondygnacji. Zapraszamy!

 • Spec-Hall

  Spec-Hall

  Witamy!

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą kontenerów z płyt warstwowych: biurowych, budowlanych, sanitarnych oraz zespołów kontenerów do trzech kondygnacji. Zapraszamy!

OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI KONTENERÓW, ICH GWARANCJI

ORAZ ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

- Producent musi być poinformowany o przeznaczeniu kontenera, korzystanie niezgodne z przewidzianym przeznaczeniem eksploatacji skutkuje utratą gwarancji.

- Firma Spec-Hall zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i wykończeniowych w celu podnisienia standardów i estetyki wyrobu bez informowania klienta.

- Przed rozpoczęciem załadunku kontenera należy usunąć zalegający śnieg i lód z dachu używając do tego celu łopaty drewnianej lub z miękkiego tworzywa.

- Kontener rozładować przy użyciu dźwigu lub innego urządzenia przeznaczonego do rozładunku na zawiesiesiach. Wszystkie zawiesia muszą mieć tę samą długość (min 3,60 m). Haki zawiesi mocować za otwory w ramie kontenera w górnych narożach.

- Nie wolno wkładać rąk ani nóg pod kontener, a w przypadku dostawiania i ustawiania dwóch kontenerów pomiędzy słupy narożne (niebezpieczeństwo zmiażdżenia).

- Należy chronić zewnętrzne przyłącza główne przy manewrowaniu i ustawianiu kontenera.

- Kontener należy posadowić na suchym, stabilnym i wypoziomowanym podłożu. Może być podparty w 6 punktach (4 pkt. podparcia w narożach kontenera oraz 2 punkty pośrodku długiej ściany) lub posadowiony na jednolitej płaszczyźnie, zachowując jednakowy poziom podpór.

- Nie wolno ustawiać kontenera w zagłębieniach wypełnionych cieczą.

- W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania okien i drzwi w kontenerze należy starannie przygotować podłoże pod kontener poprzez jego utwardzenie i wypoziomowanie.

- Po ustawieniu na miejscu docelowym i podłączeniu kontenera należy wykonać pomiary elektryczne sprawdzające ciągłości przewodu ochronnego.

- Przyłącze elektryczne odbywa sie za pomoca gniazda 32A na pięć pinów.

- Kolejno załączanie zabezpieczenia typu „S”.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych instalacji elektrycznej odłączyć zasilanie główne zewnętrzne kontenera.

- Naprawy serwisowe instalacji elektrycznej powinna wykonywać osoba wykwalifikowana z uprawnieniami elektrycznymi.

- Do ogrzewania wewnątrz kontenera nie używać urządzeń z otwartym ogniem.

- Do ogrzewania pomieszczenia wewnątrz kontenera używać grzejnika elektrycznego z termostatem o mocy max. 2kW.

- Kontenery wyposażone w instalacje wod-kan w okresie zimowym, w przypadku wyłączenia z  eksploatacji (nie ogrzewania powietrza wewnątrz kontenera) należy spuścić wodę z układu i podgrzewaczy wody przy użyciu sprężonego powietrza (niebezpieczeństwo zamarznięcia przewodów, uszkodzenia instalacji i podgrzewaczy wody).

- Zachować szczególną ostrożność przy pracach związanych z czynnościami serwisowymi wykonywanymi na dachu kontenera (udrożnianie odpływów wodnych).

- Należy sprawdzać drożność ujść wodnych w narożach kontenera (szczególnie kontrolować jeżeli kontener jest usytuowany w pobliżu drzew). W przypadku zatkania się – udrożnić.

- Odprowadzanie wody deszczowej z połaci dachowych kontenera odbywa się porzez wewnętrzny system odprowadzania w ramach, przewidziany tylko na ilość wody z poszczególnego kontenera. (Kontener nie może odprowadzać wody deszczowej z innych połaci dachowych).

- Należy przeprowadzać okresowe przeglądy stolarki okiennej i drzwiowej.

- Po wykonaniu przeróbek kontenera producent nie ponosi odpowiedzialnosci za powstałe skutki.

- W przypadku zarysowania powłoki lakierniczej wykonać niezbędne zaprawki malarskie, aby zapobiec rozwijaniu się procesu korozji.

- Kontener należy eksploatować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.

 

Utrzymanie kontenera w czystości: 

- Środki czystości: - Do mycia zabrudzeń należy używać odtłuszczające środki czystości zawierające neutralne detergenty. Używać środków ulegających biodegradacji. Stosować środki płynne stosowane w gospodarstwie domowym. Nie stosować środków czyszczących w postaci proszków i pyłów.

- Czyszczenie wykładziny podłogowej: - Przecierać suchym lub wilgotnym mopem. Stosować czystą wodę z dodatkiem neutralnego detergentu.

- Czyszczenie powłok wierzchnich drzwi: - Do czyszczenia używać: wodne roztwory detergentów, denaturat, benzyna ekstrakcyjna, środki domowego użytku zawierające alkohol.

- Czyściwo: - Do zmywania należy używać wyłącznie czyściwa gładkiego, nie zawierającego ostrych elementów mogących porysować gładką powierzchnię ścian, okien, drzwi i podłóg.

Webdesign & Hosting : FreshGraf.com All rights copyright © Spec-Hall Kielce, Świętokrzyskie